Tiettyjen sairauksien on jo 1800- ja 1900-luvuilla havaittu yhdistyvän joihinkin uloshengityksen tuoksuihin. Tällä hetkellä uloshengitysilmasta on löydetty jo yli 3000 erilaista haihtuvaa orgaanista yhdistettä (VOC).

Seuraavien yhdisteiden konsentraatioiden on tieteellisesti todettu olevan indikaattoreita diabeteksen todennäköisyydestä: asetoni ((CH3)2)CO), etanoli (C2H6O), metyylinitraatti (CH3NO3), etyylibentseeni (C6H5CH2CH3), plasman triglyseridit (TG) (esim. C55H98O6), 2-pentyylinitraatti (C5H11NO3), propaani (C3H8) ja metanoli (CH3OH).

Koska suolikaasunäytteen analysoinnissa ulkopuolisen ilman pääsy näytteeseen on minimoitu, tulos on tarkempi kuin hengitysilmasta mitattuna. Suolistokaasut ovat tämän vuoksi erittäin hyvä työkalu sairauksien sekä terveydentilan toteamiseen ja tutkimiseen.