Sijoittajasivut

1. Lyhyt kuvaus yrityksestä

Halax Oy Finland on suomalainen yhtiö, joka on erikoistunut poistamaan hajut saniteettitiloista WC-pytyn ja ilmastoinnin avulla. Yhtiöllä on 100% omistettu tytäryhtiö Hong Kongissa, Kiinassa. Yhtiö on kannattava sijoitus omistajilleen.

2. Osakkeiden määrä ja kaupankäynti

1.319.529 kappaletta. Osakkeilla voidaan käydä kauppaa Privanetin kasvu yhtiöt listalla https://privanet.fi/investing/kyl.

3. Suurimmat osakkeenomistajat ja yritysinformaatio Privanetin around alustalta https://around.fi/#companies-11

4. Tulosten raportointi

Maaliskuu ja syyskuu

 

5. Yhtiön hallinnointi

Hallitus    
Timo Tiihonen   puheenjohtaja
Eero Lehti   jäsen
Jari E. Vepsäläinen   jäsen
Heikki Väänänen   jäsen
     
Juhani Loukusa, KHT   tilintarkastaja
Nexia Oy, tilintarkastusyhteisö    

 

Varsinainen yhtiökokous

Päivämäärä: 04.02.2020, 14.00-14.30
Paikka:          Lemuntie 9, 00510 Helsinki

1)    Kokouksen avaus
2)    Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3)    Läsnäolijoiden toteaminen
4)    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5)    Pöytäkirjan tarkastus
6)    Tilinpäätöksen esittely
7)    Tilinpäätöksen vahvistaminen
8)    Vastuuvapauden myöntäminen
9)    Hallituksen jäsenten lukumäärä
10) Hallituksen jäsenten ja tilitarkastajien palkkiot ja kulukorvaukset
11) Hallituksen jäsenten valinta
12) Tilintarkastajat
13) Muut asiat
1. Hallituksen valtuutus osakeantiin avainhenkilöille tai -tahoille enintään 500.000 osaketta
2. Hallituksen valtuutus osakeanniksi, enintään 1,5 M€ hallituksen päättämillä ehdoilla. Vanhat lainat voi vaihtaa samalla osakkeiksi samalla osakehinnalla.
3. tytäryhtiön perustaminen sensori- ja terveysteknologian kehittämiseen.
14) Kokouksen päättäminen

Lisätietoja:
Tobias Elgh, tobias@halax.fi, 040 729 4858
Timo Tiihonen, timo@halax.fi, 040 7027213