Rekisteriseloste

 

Halax Oy:n markkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Halax Oy, Fredrikinkatu 61 A, 00100 Helsinki,  Puh. +358 40 5940 942

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ota yhteys myyntiin, puh. +358 40 702 7213

Rekisterin nimi

Halax Oy:n markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Halax Oy:n markkinointiin ja tiedottamiseen tarvittava osoitteisto.

Rekisterin tietosisältö

Tietosisältöä voivat olla nimi, tehtävä/asema, taustaorganisaatio, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöisesti internetsivustoilta kerätyt tiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei tietoluovutuksia tai -siirtoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Rekisterit on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.