Eero Lehti

Kauppaneuvos, kansanedustaja (kok), VTM, yrittäjä

Eero Lehti hyödyntää pitkää kokemustaan liike-elämässä ja kunnallispolitiikassa nyt kansanedustajana ja toimii aktiivisesti monien yritysten hallituksissa.

https://eerolehti.fi/

 

Timo Tiihonen

Timo on taustaltaan sähköinsinööri, ekonomi ja DI. Hän on toiminut useissa liikkeenjohdon tehtävissä, mm. Hewlett-Packardilla myyntijohtajana,  Apple Computerin ja sen maahantuojan Oy Mercantile Computers Ab:n palveluksessa Suomen ja Viron toimitusjohtajana sekä pohjoismaiden myyntijohtajana sekä Rank Xerox Oy:n toimitusjohtajana ja Pohjois-Euroopan aluejohtajana.

Nykyisin hän työskentelee hallitusammattilaisena ja kasvuyritysten kehittäjänä. Timon erityisalaa on hallituksen strateginen panos yhtiön kehittämisessä sekä yrityksen arvon kohottaminen hallitustyöskentelyn avulla.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/timo-tiihonen-7351401/?trk=public-profile-join-page

 

Jari E. Vepsäläinen

Fintrade Mercer Groupin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Jari on Kiinassa koulutuksensa saanut juristi. Hän on työskennellyt strategisten investointien neuvonantajana ja yrityslakimiehenä Kiinassa 30 vuoden ajan. Hänen perustamansa Fintrade-Mercer Group Ltd on toteuttanut yli 250 suuren ja keskisuuren kokoluokan investointiprojektia Kiinassa vuodesta 1985.

Jari on edesauttanut suoria ulkomaisia investointeja Kiinan mm. petrokemian, energian, laivanrakennuksen, telekommunikaation, terveydenhuollon, kiinteistöliiketoiminnan, ympäristönsuojelun aloilla. Hän on erikoistunut muodostamaan kansainvälisiä korporaatioita ja kiinalaisia yksiköitä sekä holding-yhtiöitä yrityksille, jotka tähtäävät Kiinan markkinoille. Hänen pääasiakkaitaan ovat monet globaalit sijoitusrahastot, valtiot ja suuryritykset. Hänen lainopillinen kokemuksensa kattaa myös kyberturvallisuuden ja droneihin liittyvän lainsäädännön.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/jari-vepsalainen-4b91647/

 

Pertti Jalasvirta

Pertillä on yli 30 vuoden ammattitaito valtionhallinnon, resurssienhallinnon, sotilas- lääketieteen teknisen kehityksen suunnittelussa ja koulutuksessa. Hänellä on kokemusta CBRN: n,  turvallisuuden ja koulutuksen kehittämisestä sekä AI-, ML- ja DL-pohjaisten järjestelmien integraatiosuunnittelusta ja koulutuksesta.

Pertillä on laaja kokemus johtoryhmä- ja hallitustyöskentelystä useissa yrityksissä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Pertti on myös reservin sotilasmestari ja osalllistunut Suomen puolustusvoimien kenttäsairaaloiden, lääketieteellisten laitteiden ja tekniikoiden kehittämiseen ja integrointiin sekä koulutukseen ja testaukseen vuosina 1983-2010. 

Pertti on Jalasvirta-konsernin omistaja ja toimitusjohtaja, sekä Claned Groupin, Grapho Groupin Halax Oy.n ja Cyberwatch Oy: n partneri.Tällä hetkellä Pertti keskittyy ensisijaisesti käyttämään laajaa ammatillista kokemustaan konsulttipalvelujen tarjoamiseksi puolustuksen, turvallisuuden, koulutuksen, koneälyn, terveyden ja hallinnon alueille.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/pertti-jalasvirta-17755/

 

Heikki Väänänen

Heikki on kokenut CEO,  jolla on vahva tausta kuluttajatuoteliiketoiminnasta.  Hänen osaamisalueitaan ovat strategian kehitys, markkinoinnin johtaminen, liiketoiminnan suunnittelu- ja kehitys, nopeasti liikkuvat kuluttajatuotteet, kansainvälinen liiketoiminta sekä yritysostot ja –sulautumiset.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/heikkiv%C3%A4%C3%A4n%C3%A4nen/