Suomessa on noin 400 000 diagnosoitua hoidossa olevaa diabeetikkoa: joista noin 50 000 sairastaa tyypin 1 diabetesta ja noin 350 000 tyypin 2 diabetesta. Lisäksi arviolta 100 000 suomalaista sairastaa tyypin 2 diabetesta tietämättään. (Diabetesliitto)

Arviolta jopa 18 prosenttia Euroopan terveysmenoista kuluu diabeteksen hoitoon. Suomessa diabeetikkojen sairaanhoidon kustannukset olivat noin 9 prosenttia terveydenhuollon menoista vuonna 2007. Diabeteksen hoidon aiheuttamat lisäkustannukset olivat noin 833 miljoonaa euroa.

Diabeteksen hoidosta aiheutuvien suorien kustannusten lisäksi voidaan arvioida diabeteksesta johtuvia tuottavuuskustannuksia, joihin kuuluvat sairauspoissaolojen, ennenaikaisen eläköitymisen ja kuoleman aiheuttamat kustannukset. Vuonna 2007 näiden suuruudeksi arvioitiin yli 1 300 miljoonaa euroa. (THL)

Maailmanlaajuisesti diabetesta sairastaa tällä hetkellä n. 425 miljoonaa ihmistä (2017) ja heidän määränsä on kasvussa. On arvioitu, että diabetekseen ja sen hoitoon liittyvät kustannukset ovat n. 730 miljardia US dollaria. (International Diabetes Federation 2017)