Kehittynyt tietojenkäsittely on luonut uusia mahdollisuuksia käsitellä sensorisignaaleja. Deep Computing (AI, Machine Learning…) -menetelmiä voidaan upottaa sensorien elektroniikkaan, joilla pystytään parantamaan sensorin vastetta, tarkkuutta ja käyttöaluetta. Liittämällä samaan elementtiin useita sensoreita pystytään ottamaan huomioon esim. ympäristön, kuten lämpötilan, ilmankosteuden jne., vaikutus sensorin vasteeseen. Halaxin analysaattorissa on 8-10 sensoria.

Kehittynyt tietojenkäsittely mahdollistaa myös sensoriratkaisut, joissa sensorit lähettävät keräämänsä tiedon digitaalisesti sekä sisältävät sensorintunnisteen, valmistajan ja muita mahdollisia tietoja, kuten käyttöalueen ja resoluution. Sama tekniikka mahdollistaa myös itsetestaus- ja validointimahdollisuuden. Tällaiset älykkäät sensorit helpottavat sensoreiden käyttöä eri sovelluksissa sekä antavat sensorin käyttäjälle mahdollisuuden liittää sensori digitaaliseen piiriin ilman tietämystä, miten itse sensori toimii.

Useiden sensorien keräämän datan analysointi ja saadun tiedon esittäminen ovat olennaisessa osassa sensorisovelluksia, esitettiinpä data sitten tietokoneella tai lähetetään eteenpäin muille digitaalisille piireille. Itse datan keruun ohjaus kuuluu myös osana älykästä sensoria.