Hannu Kokki

Dosentti, LT

Hannu työskentelee anestesiologian professorina Itä-Suomen yliopistossa. Hänen päätutkimusalueitaan ovat opioidien keskushermostopenetraatio ja hermotoksisuus ihmisillä ja koe-eläimillä, farmakometria haasteellisissa potilasryhmissä sekä kirurgisten toimenpiteiden jälkeinen välitön ja pitkäaikainen toipuminen. Hän toimii Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean, Potilasvakuutuskeskuksen sekä Euroopan lääkeviraston asiantuntijajäsenenä ja lukuisten tiedelehtien vertaisarvioijana. Professori

Hannu on myös Käypä hoito -työryhmien ja THL:n HALO-toimikunnan asiantuntijaneuvoston jäsen. Hannu on tehnyt laajaa monialaista kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä niin opetuksessa kuin tutkimuksessakin.

www.researchgate.net/profile/Hannu_Kokki

Risto Orava

Risto toimii professorina Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan  fysiikan osastolla, Fysiikan tutkimuslaitoksella ja Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskus CERNissä. Hänen erikoisalaansa on suurenergiafysiikka.

Risto on johtavassa asemassa lukuisissa uraa-uurtavissa suurenergiafysiikan tutkimusprojekteissa ja on vaikuttanut vahvasti Cernin ilmaisinprojekteissa kuten DELPHI, TOTEM ja ALICE. Uransa alkuvaiheessa hän työskenteli USA:ssa hiukkaslaboratorio Fermilabissa yhdessä mm. Nobel-palkittujen tutkijoiden Leon Ledermanin ja Georges Charpakin kanssa ja jatkaa siellä nyt vierailevana professorina. Suomessa Risto on vaikuttanut mm. Suurenergiafysiikan tutkimuslaitoksen  ja ilmaisinlaboratorion perustamiseen. Hän on lisäksi työskennellyt avaruustutkimuksen alalla NASA:n ja ESA:n palveluksessa tutkimuskohteenaan pii-ilmaisimet ja säteilynkestävyys.

Ristolla on 20 sensoriteknologiaan liittyvää patenttia.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/risto-orava-b449b68/

Markku Saraheimo

Markku, lääketieteen tohtori ja sisätautien ja diabetologian erikoislääkäri, on toiminut diabeteksen parissa aktiivisesti viimeiset 20 vuotta. Hänen erikoisalueitaan ovat erityisesti diabeteksen uudet lääkehoidot ja uusi älyteknologia, kuten glukoosisensorit ja sensoripumput, joiden osalta hän kouluttaa lääkäreitä ja hoitajia. Markku toimii myös Helsingin yliopiston tutkijana sekä Quattro Folia Oy:n asiantuntijalääkärinä.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/markku-saraheimo-b0bb881a/

Tiina Turpeinen

Tiinalla on yli 25 vuoden kokemus kansainvälisesti toimivien teknologiayritysten markkinoinnista, myynnistä, tuotehallinnasta ja liiketoiminnan kehityksestä. Hänen aikaisempia työnantajiaan ovat mm. pörssilistatut ABB ja Tellabs sekä useat yksityisesti omistetut kasvuyhtiöt.

Tiina on hyvillä kommunikointitaidoilla ja strategisella ajattelulla varustettu myyntihenkinen käytännön toimija, jolle suomalaisen osaamisen vienti on lähellä sydäntä. Taustaltaan Tiina on johtamisen erikoisammattitutkinnon suorittanut tuotantotalouden diplomi-insinööri ja Kauppakamarin hyväksymä hallituksen jäsen.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/tiinaturpeinen

Kenneth Forssell

Moniosaaja, strateginen ammattijohtaja, jolla on erinomainen ura yleisjohtamisessa ja lääketeollisuuden sekä lääketieteellisten laitteiden tuotannosta eri puolilla maailmaa. Usein osallistunut korkean tason johtopäätösten, nopean konfliktinratkaisun ja tuoteperheen sekä tuotantokustannusten optimointiin ja tuotannon kasvuun.  Asiantuntija vahvojen, ammatillisten suhteiden luomisessa kumppanien, asiakkaiden ja johtajien kanssa useilla toimialoilla. Tunnustettu työn eettisestä ja vertaansa vailla olevasta omistautumisesta tuottaa jatkuvasti merkittäviä tuloksia nopeatempoisissa ja dynaamisissa operaatiossa ja organisaatioissa kuten Halax Oy